Predmetna nastava

Elementi i kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja u predmetnoj nastavi, 2023./ 2024.

pdf

Kriteriji vrednovanja Hrvatski jezik - Tamara Rešetar, 5.- 8. razred, 2023./24.

 Kriteriji vrednovanja 8.r.

Kriteriji vrednovanja  7.r

  Kriteriji vrednovanja  6.r

Kriteriji vrednovanja  5 r.

Elementi i kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja u predmetnoj nastavi, 2021./ 2022.

pdf

 

Prema čl.3 Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi od 27. rujna 2010. (NN 112/2010.) škola objavljuje Kriterije praćenja i ocjenjivanja po svim nastavnim predmetima. 

Unutar svakog područja obrazovni ciljevi razvrstani su u kategorije koje predstavljaju RAZINE ZNANJA poredane hijerarhijski na temelju težine ili složenosti.

Nivoi napredovanja u učenju i rastu u težini od najjednostavnijih i najkonkretnijih do sve složenijih i apstraktnijih (učenik čija je izvedba na višoj razini znanja demonstrira korištenje složenijih misaonih operacija - Bloomova taksonomija.

 

bloom

 


 

 

Ispis E-mail