Kalendar rada za školsku godinu 2021./ 22.

sk kalendar21 22 velika 768x477Nastavna godina počinje 6. rujna 2021. godine, a završava 21. lipnja 2022. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

  • Prvo polugodište traje od 6. rujna 2021.  godine do 23. prosinca 2021. godine.
  • Drugo polugodište traje od 10. siječnja 2022. godine do 21. lipnja 2022. godine. 

Jesenski odmor za učenike počinje 2. studenoga 2021.  i traje do 3. studenoga 2021. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2021. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. prosinca 2021. godine i traje do 7. siječnja 2022. godine, s tim da nastava počinje 10. siječnja 2022. godine.

Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 21. veljače 2022. godine i završava 25. veljače 2022. godine, s tim da nastava počinje 28. veljače 2022. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 14. travnja 2022. godine i završava 22. travnja 2022. godine, s tim da nastava počinje 25. travnja 2022. godine.

Ljetni odmor počinje 23. lipnja 2022. god.

Podijeli