Informacije za kraj školske godine

                                                                Poštovani roditelji,

prigovorna kraju nastavne godine želim svima čestitati na uspjehu, trudu i strpljenju te vas obavijestiti i podsjetiti na Vaša prava prema Zakonu o osnovnom obrazovanju (čl.72. do 80. ZOOŠ-a) posebno ukoliko niste zadovoljni uspjehom, ocjenom iz pojedinog predmeta te ocjenom vladanja.

Posljednjim danom nastave, eventualne žalbe i zahtjeve za preispitivanjem ocjene pred povjerenstvom možete dostaviti u tajništvo škole. Nakon održanih sjednica razrednih vijeća, uslijedit će sjednica Učiteljskog vijeća Škole .

dr sc. Mirjana Posavec, ravnateljica

Žalbe (čl. 76. Zakona)

(1) Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva (2) dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom.

Ako učiteljsko/nastavničko vijeće odbije zahtjev, izdaje rješenje o odbijanju s jasnim obrazloženjem, a vaše pravo žalbe je drugi stupanj – MZO.

Ako učiteljsko/nastavničko vijeće prihvati zahtjev, imenuje tročlano povjerenstvo i određuje termin polaganja ispita koji mora biti unutar dva dana od dana podnošenja zahtjeva.

(2) Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva (2) dana podnijeti zahtjev učiteljskom/nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka o ocjeni iz vladanja učiteljskog/nastavničkog vijeća je konačna.

Podijeli