Idem u tvoje cipele

fb vizuali 01SOS Dječje selo Hrvatska provodi projekt pod imenom “Idem u tvoje cipele II” – prevencija nasilja među djecom, kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Kako bi projekt približili većem broju korisnika (djeci, roditeljima, učiteljima), izradili su web stranicu sa zanimljivim sadržajima vezanim uz prevenciju međuvršnjačkog nasilja.

Preporučamo da istu posjetite na linku Idem u tvoje cipele te podržite i Facebook stranicu projekta.

Pogledajte strip o junakinji Dori, riješite kviz i naučite više o vrstama nasilja i tome što možete učiniti.

Podijeli