Dan međupredmetnih tema

Screenshot 2024 06 01 202539Međupredmetne teme su teme općeljudskih vrijednosti i kompetencija za život u 21. stoljeću i kao takve su na poseban način svakodnevno prisutne u odgojno obrazovnom radu.

 Međupredmete teme ostvaruju se međusobnim povezivanjem odgojno-obrazovnih područja i nastavih tema svih nastavnih predmeta. Iako su one zastupljene u svim predmetima ( www.skolazazivot.hr)  mi smo ih se podsjetili 31. svibnja 2024. Naime, taj smo da posvetili međupredmetnim temama pa su tako učenici proveli uzbudljiv dan u školi.

Kratak sažetak događanja možete pogledati u našoj virtualnoj knjizi (kliknite na sliku).

 

Podijeli