30. godišnjica Konvencije o pravima djeteta

IMG ec4992aef7b16a5da465de620cc30fb7 V 1Ovo je godina u kojoj slavimo 30. godišnjicu Konvencije o pravima djeteta, usvojene 20. studenog 1989. godine. Godina u kojoj trebamo još više promišljati o nasljeđu Konvencije UN-a o pravima djeteta i promicati vrijednosti ovog dokumenta.

Konvencija o pravima djeteta UN-a dovela je do promjene obrasca ponašanja u načinu na koji bi društvo trebalo gledati na djecu: kao na stvarne subjekte prava i nositelje promjene. Međutim, 30 godina nakon stupanja na snagu Konvencije o pravima djeteta UN-a (1989.) ta se ideja i dalje dovodi u pitanje.

Unatoč postignutom napretku dječja se prava svakodnevno krše. Pravna zaštita djece i nadalje je nepotpuna, a još je veći nesklad između zakona i prakse.

Izazovi za ostvarenje dječjih prava u budućnosti: migracije, siromaštvo i isključenost, nasilje, izazovi za roditelje, rasizam, govor mržnje i radikalizacija… (Izvor: Strategija Vijeća Europe za prava djeteta (2016.-2021.) Ljudska prava djece Vijeće Europe i Savez DND Hrvatske )

Učenici naše područne škole razgovarali su o dječjim pravima i njihovoj primjeni. Učenici su iznijeli svoje stavove i razmišljanja te smo karticama uredili, povodom Dječjeg tjedan u Lepoglavi, i izložbeno – oglasni prostor na ulazu u Dom kulture.

Podijeli