Planovi/procedure/nabava/izvještaji/donacije

Informacije o trošenju sredstava

Sukladno Naputku o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 59/2023) Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica  objavljuje informaciju o trošenju sredstava.  • Procedura stvaranja ugovornih obveza 2014.

  • 2018. Croatia osiguranje d.d. donirala je OŠ Ivana Rangera Kamenica  7.500,00 kuna za nabavu Arduino setova.
  • Donacija MZO školi u iznosu od 10.000, 00 kn za razvoj programa/projekata nenasilnog rješavanja sukoba (prosinac 2019.)
  • 2020. Donacija kazališta Žar ptica za provedbu  aktivnosti protiv nasilja u sklopu projekta naNajjače portiv nasilja -1.000,00 kn
  •  2020. Donacija  HT od 1.000,00 kn i opreme za provedbu projekta Generacija NOW

Temeljem Članka 80. st.2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/60) Osnovna škola Ivana Rangera objavljuje:

pdfObavijest o nepostojanju sukoba interesa

Ispis E-mail