Poziv na testiranje -pomoćnik/ca u nastavi

Na temelju članka 3. st. 7. te članaka 10.- 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica (dalje u tekstu: Pravilnik), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (dalje u tekstu: Povjerenstvo) prijavljenih na javni poziv objavljen 17. kolovoza 2020. za zapošljavanje na radno mjesto Pomoćnika/ce u nastavi, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

I. Povjerenstvo je utvrdilo da usmenom testiranju – razgovoru za radno mjesto Pomoćnika/ce u nastavi na određeno i nepuno radno vrijeme od ukupno 20 sati tjedno mogu pristupiti sljedeći kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva (prema abecednom redu prezimena)

  • N.D. u 9.00 sati
  • V. K. u 9.15 sati
  • M.M. u 9.30 sati
  • K.S. u 9.45 sati
  • M.S. u 10.00 sati

 Molimo kandidate da za sobom ponesu masku. Opširnije u prilogu Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

 

Ispis E-mail

  • 1
  • 2