Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Više informacija o tome možete pronaći u našoj Politici o zaštiti privatnosti. Ukoliko se slažete sa spremanjem kolačića na vaše računalo odaberite SLAŽEM SE

Zaštita osobnih podataka

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, a s obzirom na zaštitu podataka učenika kao maloljetnih osoba, Osnovna škola Ivana Rangera, Kamenica na svojim web stranicama objavljuje sljedeće podatke o učenicima:

Ako postoji pisana privola roditelja:
Ime i prezime/fotografiju učenika u člancima o događanjima u školi, sudjelovanju u projektima, rezultatima natjecanja u znanju i športskim natjecanjima kao i ime prezime učenika članova Vijeća učenika.

Ako ne postoji pisana privola roditelja:
U svim objavama službenih dokumenata (Kurikul, Godišnji plan i program) i člancima o događanjima u školi, sudjelovanju u projektima, rezultatima natjecanja u znanju i športskim natjecanjima, Škola ne objavljuje podatke o učeniku kao ni fotografije učenika.

Zaštita osobnih podataka ustavna je kategorija kojima je svakom građaninu u okviru zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena zaštita osobnih podataka, njihove sigurnosti i tajnosti, a bez privole ispitanika osobni podaci mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti samo  uz uvjete određene zakonom (Članak 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka NN, br.103./03.). 


REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA IVANA RANGERA
Kamenica 35 H, 42250 LEPOGLAVA
KLASA:035-01-15-01-35
URBROJ:2186-120-01-15-01-1
Kamenica, 19.03.2015.

Temeljem čl. 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br.NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), ravnateljica Osnovne škole Ivana Rangera Kamenica donijela je dana 19. ožujka 2015. godine 

O D L U K U
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Službenik za zaštitu osobnih podataka u Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica.

Članak 2.
Službenikom za zaštitu osobnih podataka imenuje se Nikolina Županić, prof. koja radi na radnom mjestu defektologa Škole.

Članak 3.
Službenik za zaštitu osobnih podataka:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka,
  • vodi brigu o ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka,
  • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o zaštiti osobnih podataka i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, za vrijeme i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Ravnateljica:
Mirjana Posavec


 

Ispis E-mail